pastor Marja van Gaalen (Ilpendam): ‘Verbinding verbroken …?’ n.a.v. 1 Koningen 19: 3-7

* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 9 oktober 2019 *

Voorganger: pastor Marja van Gaalen (Ilpendam)

Thema: ‘Verbinding verbroken ….?‘ n.a.v. 1 Koningen 19: 3-7

Lieve mensen van God die met ons is, en zoals wij hier bij elkaar zijn Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
We zongen het net: In de veelheid van geluiden… in het stormen van de tijd ….zoeken wij het zachte suizen van het woord dat ons verblijdt….
Maar wat als het zo hard stormt, in uw/mijn leven, in de wereld, dat je het suizen niet meer hoort, kunt horen, alsof het is dat die verbinding verbroken is.
Ik heb daar een treffend voorbeeld van en wil dat graag met u delen.
Na mijn pensionering als geestelijk verzorger en pastor, ben ik als vrijwilliger aan het werk gegaan in Huis aan het Water. Een inloophuis in Waterland, vlakbij Monnickendam, waar mensen die op de een of ander manier in hun leven geconfronteerd worden met kanker, zomaar binnen kunnen lopen voor een luisterend oor, een kop thee of koffie, voor professionele hulp. Voor een stukje aandacht in hun ellende.
Een jaar geleden kwam ik in contact met een vrouw die in korte tijd haar man verloor aan longkanker. Haar leven stond op de kop. Haar dochter zwanger van hun eerste kleinkind. Ze praatte aan één stuk door. “Ik kan niet eens blij zijn dat ik oma word… ik had altijd een lijntje naar boven…. Je weet wel, met God. Nou die verbinding lijkt wel verbroken. Ik kan er niets meer mee, ik voel me in de steek gelaten…. Ik kom er niet meer bij, bij dat gevoel van troost en van ‘ik zal er voor je zijn”.
En zo praatte zij door. Totale ontreddering. Het leek alsof de bodem van alle vertrouwen, van geloof, van zekerheid onder haar leven weggeslagen was. Zij was niet alleen haar geliefde kwijt aan het leven maar ook was zij die verbinding met die bron van haar leven, van haar inspiratie en spiritualiteit kwijt. De leegte had toegeslagen, en ze viel stil. Verbinding verbroken?
Elke week kwam ze terug. Zij praatte, ik luisterde, reikte haar soms een paar gedachten aan, heel voorzichtig.
Waaronder deze tekst van Jan de Jongh uit het boek: ‘In de weg van de stilte’:

Verborgen God,
Ben ik voor U onbereikbaar geworden?
Ik kan uw stem niet horen
Er is zoveel lawaai rondom
Het raast in mijn ziel….
Doorbreek mijn vrees en onwil
Om de stilte te zoeken
Opdat ik uw stem herken
En uw weg met mij versta…

Het verhaal van deze mevrouw bracht mij bij het Bijbelverhaal over de profeet Elia. In 1 Koningen 18 en 19.
Elia is de enige Godsman in die dagen. (1 Koningen 18/22) Hij is strijdbaar, maakt principiële keuzes, keert zich tegen koning Achab en zijn vrouw Izebel, die een nieuwe godsdienst ingevoerd hadden: die van de Baäl. En ja als de waarheid hard is, dan ben je niet geliefd. Elia wordt tot ongewenst burger verklaard.
Maar hij kan zijn roeping niet verloochenen, het onrecht niet aanzien.
Zijn vertrouwen in de God van zijn voorvaderen, wiens Naam is: Ik zal er zijn, drijft hem voort om ongerechtigheid aan de kaak te stellen, te blijven profeteren. Zijn godsvertrouwen blijkt gegrond.
Op de berg Karmel leek het een wedstrijd tussen Elia en de profeten van Baäl om wie ‘de echte God’ was. De God van Elia manifesteert zich als ‘de Ene, God van Israël. Het doorweekte altaar van Elia gaat op in vlammen met vuur van de hemel.
Elia lijkt de overwinnaar maar koning Achab en zijn vrouw Izebel staan hem naar het leven. Al zijn gezwoeg … het was nutteloos! Hij geeft de moed op.
De strijdbare, onverzettelijk Elia blijkt net als wij een gewoon kwetsbaar mens te zijn.
Hij moet vluchten. Dat lezen we in 1 koningen 19:

“hij ging de woestijn in, de weg van een dag
Hij kwam en ging zitten onder een struik
En hij vroeg om zijn ziel te doen sterven….
Want hij zei: Genoeg!
Nu Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader.
Hij lag daar, viel in slaap onder de struik”.

Ook voor Elia lijkt de verbinding verbroken!
Herkent u dat?
Hoewel we op heel veel manieren in het leven ‘in verbinding zijn, via facebook, telefoon, Linked In. Deel uitmaken van een groot netwerk binnen de familie en in de maatschappij, er is zoveel dat ons verbindt. Ook u hier: het samen zingen, samen bidden, samen-zijn
Maar toch kan een mens zich toch eenzaam voelen, en het gevoel hebben: “Ik sta er alleen voor.”
“Be connected” dat lijkt de slogan te zijn in het zakenleven: blijf vooral in verbinding met je klanten, met je patiënten, je medewerkers. Toon aandacht, luister, reageer.
Dus verbinding maken is een actie. Is In beweging komen.
Maar wat als je stil bent gevallen? Als er beproeving is, je door de woestijn van het leven moet en oases ver weg lijken en je niet meer weet hoe te bewegen en hoe de verbinding te herstellen?
Dan blijkt God-zij-dank dat de verbinding niet verbroken is.
Verbinding is n.l. wederkerig, komt van twee kanten. Dat is voor ons de troost uit dit oeroude maar o zo actuele Bijbelverhaal: Alsof dat oude lied klinkt: “God is getrouw, zijn plannen falen niet”.
Er komt tweemaal een bode van God, een engel op het pad van Elia. Een engel die hem te eten geeft, en bemoedigt: “sta op, ga op weg”!

Engelen?
Wil je ze tegenkomen
Vraag niet naar hun kledij,
Ze dienen, jou tot zegen
Dat is Gods stille heerschappij.

En Elia gaat, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn en dan is er die mysterieuze Godsontmoeting. God is getrouw en spreekt in de stilte, in het ruisen van een zachte koelte.
Juist als wij stilvallen, na de stormen van het leven, dan is er de stilte in ons hart en krijgen we ruimte om iets van God te be-leven, te ervaren, en te voelen. JHWH, de Eeuwige maakt zijn Naam waar: “IK ZAL ER ZIJN

Zoals de zangeres van Sela (Kinga Bán) het zo prachtig zong:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Dat is het geheim van de Eeuwige, die trouw is aan zijn verbond dat de rode draad vormt van de bijbelse waarheid. Zo zijn wij in die Liefde en genade verbonden: Stem die in de stilte spreekt en die Elia, maar ook u, en jou en mij, en die mevrouw over wie ik vertelde, terugbrengt naar het leven, naar onze bestemming.
God-dank: Er is verbinding met de bron van ons bestaan. In Jezus Christus heeft de Eeuwige God zijn naam waar gemaakt. Immanuel: God-met-ons voor altijd en eeuwig.
Geloofd zij deze God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
Amen

 

Plaats een reactie