Als vervolg op deze Nieuwsbrief, klik hier voor Nieuwsbrief augustus 2020.

Van de voorzitter

Alles viel grotendeels stil de afgelopen maanden. Dat gold om te beginnen natuur­lijk voor de diensten van de Alle-Dag-Kerk. Of het in de rijke geschiedenis van de Alle-Dag-Kerk eerder is gebeurd dat er zo lang achtereen geen diensten konden worden gehouden, weet ik niet, maar het was hoe dan ook een bijzondere ervaring, in vele opzichten. Het is als met zoveel dingen die vertrouwd zijn: als ze er (even) niet meer zijn, besef je pas wat je mist. Wat wij misten waren: de klank van het orgel, die de kerk vulde, het zingen van een veelkleurig palet aan liederen, de korte en krachtige overdenkingen van de zo betrokken voorgangers, de ontmoeting na af­loop, het gewoon maar in de kerk zitten, terwijl het orgel nog speelt, de toeristen die nieuwsgierig op de drempel stonden. Voor velen van ons was het echt een ge­voel van stilvallen.

Voor mijzelf viel alles de afgelopen maanden ook stil. Op 10 januari belandde ik bij de cardioloog met hartklachten. Er volgde een vervolgonderzoek in het ziekenhuis en tot mijn grote blijdschap bleek er aan het hart en omstreken niets te mankeren. De klachten bleken echter samen te hangen met wat ik nu maar een ‘gedeeltelijke burn-out’ noem. In de maanden die volgden, heb ik al mijn werk, ook dat van mijn voorzitterschap, moeten loslaten. Gelukkig heeft de rust me goed gedaan. Ik ben weer voor 50 % beter gemeld en de hoop is dat ik in september, met de nodige voorzichtig­heid, weer volledig beschikbaar zal kunnen zijn. Voor mij viel alles dus dubbel stil in de afgelopen tijd, maar het was nodig. De stilte en de rust hebben me goed gedaan, ook in geestelijke zin. God was erbij. Hij droeg me en vernieuwde mijn kracht. Bij Jacobine Geel mocht ik iets over mijn proces vertellen. U kunt de uitzending bekijken via:
https://www.npostart.nl/op-adem/27-05-2020/KN_1714628 Informatie op:
https://pers.kro-ncrv.nl/programmas/op-adem/op-adem-bas-van-der-graaf-pionierspredikant-amsterdam

Inmiddels mogen we weer voorzichtig vooruitkijken. We kruipen langzaam uit de lockdown en komen weer voorzichtig bij elkaar. We hebben veel geleerd, over onze kwetsbaarheid, onze afhanke­lijkheid en over hoe we elkaar nodig hebben. Hopelijk ervoeren we ook dat we niet alleen waren, maar dat God overal is waar wij zijn, ook achter gesloten deuren. En in deze tijd na Pinksteren mogen we geloven dat de Geest wegen zal wijzen om in de komende tijd weer Alle-Dag-Kerk te zijn.

Bas van der Graaf

Uit het bestuur

Ons beleid in de afgelopen maanden
De afgelopen maanden stond het bestuur voor een paar lastige keuzes. De belangrijkste ging over de vraag of we de Middagpauzediensten van de Alle-Dag-Kerk zouden moeten gaan live streamen op internet. Alles afwegend hebben we besloten dat niet te doen. Een goede live streaming, zeker als naast geluid ook beeld doorgegeven moet worden, vraagt de nodige investering, maar vraagt ook een grote inzet en technische kennis van de vrijwilligers. Ons vermoeden was dat er in coronatijd vanaf veel plaatsen gestreamd zou gaan worden en dat wij daar niet heel veel aan toe konden voegen. Radio Bloemendaal heeft in overleg met ons wel besloten eerdere diensten te herhalen om zo de continuïteit te bewaren.
Een andere keuze betrof het moment waarop we weer zouden kunnen beginnen. We besloten om dat niet eerder dan 2 september te doen, waarover hieronder meer.


Vanaf 2 september weer diensten?
We schrijven dit kopje met een vraagteken. Vooropgesteld: we hebben als bestuur de intentie uit­gesproken om onze diensten in september weer te gaan hervatten. Maar hoe we dat precies gaan doen? We kunnen het nog niet helemaal overzien. Het streven is om in elk geval de kerk weer te openen en binnen onze mogelijkheden een dienst te beleggen. We wachten bewust tot september, omdat dat ons twee maanden de tijd geeft te kijken hoe een en ander gaat op andere plekken. Ook is nog nader overleg nodig met de English Reformed Church over allerlei praktische zaken met betrekking tot schoonmaken en het garanderen van de anderhalve meter.
Op dit moment zit uit volle borst zingen (één van de belangrijke redenen om naar de diensten te komen) er niet in, maar er kan uiteraard wel muziek worden gemaakt. Een overdenking is ook mogelijk en het geheel kan uiteraard, als altijd, worden opgenomen en via internet worden gedeeld.
Er is dus nog het een en ander onzeker, maar houd de website in de gaten of informeer tegen die tijd hoe de stand van zaken is. Op de website zullen uiteraard de instructies komen te staan voor een veilig bezoek aan de dienst. We hebben door alle onzekerheid moeten afzien van de halfjaarlijkse uitgave (2020-2) van ons magazine.

Toegevoegd: De Middagpauzediensten zullen vanaf 2 september 2020 weer gehouden worden, met inachtneming van de coronamaatregelen. 
Zie de Nieuwsbrief augustus 2020. 
Aanvangstijd: 12.40 uur. 
Ingang Begijnhof aan het Spui open om: 12.25 uur. 

Vooruitzichten voor het komende jaar
Al eerder hebt u in het magazine kunnen lezen dat we als bestuur onderzoek doen naar mogelijk­heden om Alle-Dag-Kerk bekend te maken bij nieuwe doelgroepen, in de hoop ook weer een nieuwe generatie bezoekers te kunnen verwelkomen. Op dit moment kunnen we melden dat het bestuur een plan heeft gemaakt waar we in het komende seizoen mee aan de slag willen gaan. Over de inhoud van het plan zullen we u na de zomervakantie concreter informeren, maar voor nu is het goed om te weten dat we zuinig zullen zijn op wat we hebben (onze diensten) en tegelijk serieus willen zoeken naar wat we nog niet hebben.